Kattendansstraat

U-vormige hoeve, uit de 19de eeuw, gelegen aan een kruispunt van twee wegen.

Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf. Van het oorspronkelijke stijl- en regelwerk zijn slechts enkele fragmenten bewaard, onder meer in het woonhuis (vijf traveeën) en in de varkensstallen. Het lemen gedeelte van het woonhuis is voorzien van twee beluikte bolkozijnen en een deur.