De Schakelaar Sint-Ferdinand

Pastorijstraat 4
deschakelaar@ferdinand.broedersvanliefde.be
Vrijwilligers

Verenigingen

Welzijnsschakel
vakverbond
Sportvereniging
recreatie
Parochiaal
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Sportvereniging
Sport- en Cultuurcentrum
heemkundige kring
Sportvereniging
Vrijwilligers
Fotoclub