Erfgoedcel

De stimulans voor het oprichten van een heemkundige kring in Sint-Lambrechts-Herk kwam vanuit de natuurvereniging Herk- en Mombeek. Elke laatste zondag van februari eindigde hun winterwandeling in de Wideuxkelder (vroegere woonkelder van de concierge van het kasteel). De wandelaars verwachtten uitleg over het kasteel en de vroegere heerlijkheid "oud graafschap Wideux". De documentatie hierover werd steeds groter.

De grote doorbraak kwam er met het project van de stad en haar erfgoedcel "Sint-Lambrechts-Herk Warm Aanbevolen" in het najaar van 2011. Het succes van dit project was de rechtstreeks aaanleiding tot de oprichting van "Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk" op 28/03/2012.

De aandacht van de vereniging gaat uit naar alles wat met erfgoed te maken heeft. Dit omvat doodsbrieven en doodprentjes, krantenartikels, oude foto's van personen en gebouwen in Sint-Lambrechts-Herk en behoud van de oude gebouwen. Momenteel wordt veel aandacht besteed aan verhalen achter oude gevels, de Eerste Wereldoorlog met de Herkse oudstrijders en Vlaamse vluchtelingen die in Herk onderdak vonden en zelfs bleven plakken.

heemkundige kring

vakverbond
Sportvereniging
recreatie
Parochiaal
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Sportvereniging
Sportvereniging
Overkoepelend
Sport- en Cultuurcentrum
heemkundige kring
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
Gemeenschapsorganisatie
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
parochiaal - welzijnsorganisatie
Zangkoor
bond van gepensioneerden
Parochiaal
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Sportvereniging
Sportvereniging
Beroepsvereninging
Gemeenschapsorganisatie
Vrijwilligers
Gemeenschapsorganisatie
Gemeenschapsorganisatie
Onmoetingscentrum
Sportvereniging