Samana

Ontmoeten

Via tal van activiteiten, persoonlijke contacten en een gerichte dienstverlening vergroot en versterkt Samana het sociaal netwerk van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Het ontmoeten van (nieuwe) mensen is nu eenmaal een fundamentele basisbehoefte. En alleen al door die op structurele wijze te vervullen en te stimuleren, bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen én hun participatie aan het maatschappelijk leven.

Ondersteunen

Samana geeft mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers tastbare ondersteuning door het verstrekken van kwalitatieve informatie en praktische bijstand. Via diverse communicatiekanalen, waaronder info-avonden, themawebsites en een eigen tijdschrift, informeren we onze doelgroepen over alle aspecten van hun specifieke situatie. Daarnaast zorgen onze vrijwilligers er bijvoorbeeld voor dat minder mobiele personen ook effectief op onze activiteiten geraken of verzekeren ze respijtzorg voor mantelzorgers.

Versterken

Wie chronisch ziek wordt of in de rol van mantelzorger terechtkomt, heeft naast kwalitatieve informatie en praktische ondersteuning ook vaak nood aan concrete vorming. Voor die mensen organiseert Samana onder andere opleidingen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Of weerbaarheidstrainingen. En uiteraard versterken we ook onze eigen vrijwilligers met een gepast vormingsaanbod. Daarnaast behartigt Samana op alle beleidsniveaus de belangen van zijn doelgroepen.

Verademen

Wie omwille van een chronische aandoening niet mag of kan gaan werken, heeft alleen maar vrije tijd. Zogezegd. Want onder vrije tijd verstaan we in het algemeen de tijd waarin we even op adem kunnen komen. Zoals het weekend. Of de vakantieperiodes. En ook voor mantelzorgers is vrije tijd in die betekenis niet zo vanzelfsprekend. Er is immers altijd iemand om voor te zorgen. Daarom biedt Samana mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers de kans om op verhaal te komen. Om even alle zorgen aan de kant te laten en te verademen. Dat kan gaan van persoonlijke activiteiten, uitstappen in groep, individuele of groepsreizen of het tijdelijk overnemen van de taken van de mantelzorger (respijtzorg).

Activiteitenoverzicht.

Lentefeest - Ziekencommunie ter gelegenheid van Kerstmis, Pasen en de dag van de chronisch zieke mensen. - Wandeling in eigen dorp – Busuitstap - Dag van de mantelzorger - Dag van de chronisch zieke mensen – Solidariteitstombola - Vorming voor zieken en hun mantelzorger - Huisbezoeken bij thuisgebonden zieken - Vorming voor de kernleden - Winterfeest

Oproep

Breng vreugde in het leven. Samen levenskracht geven aan mensen die minder mobiel, ziek of eenzaam zijn. Onze 23-koppige ploeg heeft jou daarbij nodig. Heb je nog wat vrije tijd en interesse om je ideeën met ons te delen? Wil je jouw inbreng omzetten in activiteiten voor onze doelgroep? Dan ben je welkom in onze kerngroep die maandelijks bijeenkomt. Samen staan we sterk en als ook jij meedenkt, betekenen we ook in de toekomst een lichtpunt voor onze 200 leden. Niet langer aarzelen. Neem contact op met onze voorzitter : Raymond Vanholst : 011 31 19 68 of mail naar: josee.wolfs@telenet.be

 

Vrijwilligers

vakverbond
Sportvereniging
recreatie
Parochiaal
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Sportvereniging
Sportvereniging
Overkoepelend
Sport- en Cultuurcentrum
heemkundige kring
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
Gemeenschapsorganisatie
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
parochiaal - welzijnsorganisatie
Zangkoor
bond van gepensioneerden
Parochiaal
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Sportvereniging
Sportvereniging
Beroepsvereninging
Gemeenschapsorganisatie
Vrijwilligers
Gemeenschapsorganisatie
Gemeenschapsorganisatie
Onmoetingscentrum
Sportvereniging