Vrouwen in het oorlogsjaar 1916

Foto van 1916 tijdens de eerste wereldoorlog met dames van Sint-Lambrechts-Herk aan het spinnenwiel. Deze huisarbeid van 100 jaar geleden bood een extra inkomen voor ongeschoolde vrouwen Uiterst rechts zittend op de eerste rij Philomene Polders, derde van rechts zittend Josephine Trippaers, op de tweede rij uiterst links Albertine Polders, derde van links Louise Polders, anderen onbekend maar verborg ook een groeiende armoede.Wie voor 1914 geboren werd kon immers nog niet genieten van het verplichte leerplan om te studeren tot 14 jaar. De wet Poullet van 19 mei 1914 introduceerde de leerplicht voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar met een verhoging naar 13 en vervolgens naar 14 jaar.  Drie maanden later vielen de Duitsers België binnen. Kinderen van landbouwers of kleine zelfstandigen bleven toen, ondanks de leerplicht, vaak thuis om te helpen in het bedrijf. De schooldirectie stond aan leerlingen dan seizoenverlof toe zodat ze werden vrijgesteld van leerplicht. De leerplicht van 19 mei 1914 was voor alle Herkse jongens én meisjes van ingrijpende betekenis voor een betere toekomst      

Andere artikels uit de wijkkranten.